No. 9465 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

13.10.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Ligesom jeg fra Begyndelsen af gav mit ubetingede Bifald til den af Bygnings-Inspecteur Bindesbøll udkastede hensigtsmæssige og smagfulde Plan til det Museum, som skulde opføres for mine Arbeider og Samlinger, saaledes har jeg og siden glædet mig ikke blot over den Maade, hvorpaa Planen under hans Bestyrelse er udført, men ogsaa over de Decorationer, som han udenfor den oprindelige Plan har anbragt i adskillige af Værelserne; og jeg maa ansee det som et vigtigt Bidrag til Museets Forskjønnelse, at denne smukke Idee kunde heelt gjennemføres, saaledes som Hr. Bindesbøll har tænkt sig den.

Kjøbenhavn d: 13de. October 1843. Albert Thorvaldsen


[Med Jonas Collins hånd er noteret:]

Afskrift.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add 297, 2o IV.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 24.05.2016 Print