No. 9465 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

13.10.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Ligesom jeg fra Begyndelsen af gav mit ubetingede Bifald til den af Bygnings-Inspecteur Bindesbøll udkastede hensigtsmæssige og smagfulde Plan til det Museum, som skulde opføres for mine Arbeider og Samlinger, saaledes har jeg og siden glædet mig ikke blot over den Maade, hvorpaa Planen under hans Bestyrelse er udført, men ogsaa over de Decorationer, som han udenfor den oprindelige Plan har anbragt i adskillige af Værelserne; og jeg maa ansee det som et vigtigt Bidrag til Museets Forskjønnelse, at denne smukke Idee kunde heelt gjennemføres, saaledes som Hr. Bindesbøll har tænkt sig den.

Kjøbenhavn d: 13de. October 1843. Albert Thorvaldsen


[Med Jonas Collins hånd er noteret:]

Afskrift.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add 297, 2o IV.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 24.05.2016 Print