Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7998 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.
Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBOURG samt T.T. / Hamburg / 22. [Marts] 39 og endnu et utydeligt poststempel fra det italienske postvæsen; formentlig ved ankomsten til Rom.

19.3.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Constantin Hansen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signor Cost: Hansen / Pittore Danese / pr. recap. Cafe greco / a / Roma.
Tilskrift: Til / Hr Maler Const. Hansen / i Rom.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Ved Prof. Freunds Meddelelse af Deres Skrivelse til ham, af 9.d Feb. d.A., er Akademiet blevet underrettet om, at De, førend Deres Afreise fra Italien ønskede Leilighed til under nogle Maaneders Ophold i Neapel at giøre de derværende antike Malerier til Gienstand for Deres Studium, og at De desaarsag ønsker Leilighed til for Akademiets Samling af Kunstsager at tilveiebringe nogle Copier af de fortrinligste antikke Frescomalerier, som findes i Museet i Neapel eller i Pompeii.

Akademiet, som befalder dette Deres Forehavende og gierne vil komme dette Deres Ønske imøde, har derfor i Forsamlingen d. 18.d d.M. besluttet, at lade Dem anvise 100 Scudi med Overdrag til Dem, at tilveiebringe en Samling af Copier efter antike Figurmalerier og Ornamenter fra Pompeii, hvilken Samling da vil blive at indlemme i Akademiets Kunstsamling.

Det kongelige Akademie for de skiønne Kunster, d. 19 Marts 1839

Thorvaldsen

Generel kommentar

Brevet er konciperet af Just Mathias Thiele.
Brevet er skrevet på vegne af Kunstakademiet og ikke som et privat brev fra Thorvaldsen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD 2.rk.
Sidst opdateret 28.06.2016 Print