Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 687 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Rom

4.12.1808 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til S.T. Hr Justisraad N. Abildgaard.
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Rom d 4e Decemb: 1808

Siælden haver ieg den Lykke at see Brev fra Fædrenelandet og seneste fra min Familie kunde ikke glæde. – Et halv Aar haver ieg med Længsel ventet Brev fra Dem Kiæreste Hr Justisraad i Haab om at erfare at De med kiære Familie lever vel;
[…]
Seidevidht har for tre Uger siden forladt Rom for at reyse hiem, giør Regning paa at komme igien; hans Ven Huth som ikke har løst til at tage hiem i disse Tiider har erholdet sin Afskeed med 1000 R[xAar?] Lund som i saa mange Aar har havt Understyttelse haaber [paa] Forlængelse – understyttes indtil videre af Schubart – og Wahl har paa nye faaet Forlængelse. – De Hrer som have moret sig Sommeren paa Montenero haver Baron Schubart ledsaget til Rom – opholdt sig her en Tiid af tre Uger forlod os for kort siden – Det er en Mand som vil giøre mere got end han kan.
[…]
Seidevitz bringer med til Hr Justsd: de forlangte fire siste Kaabere af Rafaels Standser og noget sort og hvidt Kridt – De haver lovet mig at tilskrive mig – hvad mere De ønskede at ieg skulde besørge Dem. Thorvaldsen beder Hr Justisraaden saa mange Gange hilset og jeg anbefaler mig stedse med dybeste Ærbødighed høystære[de] kiære Hr Justisraadens Taknemligste og lydigste Elev

CFHøyer.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Emneord
Montenero
Personer
J.L. Lund · Herman Schubart · Carl Christian Seydewitz · Bertel Thorvaldsen · Johan Georg Wahl
Sidst opdateret 23.08.2013 Print