4.12.1808

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til S.T. Hr Justisraad N. Abildgaard.
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Rom d 4e Decemb: 1808

Siælden haver ieg den Lykke at see Brev fra Fædrenelandet og seneste fra min Familie kunde ikke glæde. – Et halv Aar haver ieg med Længsel ventet Brev fra Dem Kiæreste Hr Justisraad i Haab om at erfare at De med kiære Familie lever vel;
[…]
Seidevidht har for tre Uger siden forladt Rom for at reyse hiem, giør Regning paa at komme igien; hans Ven HuthI som ikke har løst til at tage hiem i disse Tiider har erholdet sin Afskeed med 1000 R[xAar?] LundII som i saa mange Aar har havt UnderstyttelseIII haaber [paa] Forlængelse – understyttes indtil videre af SchubartIV – og Wahl har paa nye faaet Forlængelse. – De Hrer som have moret sig Sommeren paa Montenero haver Baron Schubart ledsaget til Rom – opholdt sig her en Tiid af tre Uger forlod os for kort siden – Det er en Mand som vil giøre mere got end han kan.
[…]
Seidevitz bringer med til Hr Justsd: de forlangte fire siste Kaabere af Rafaels Standser og noget sort og hvidt Kridt – De haver lovet mig at tilskrive mig – hvad mere De ønskede at ieg skulde besørge Dem. Thorvaldsen beder Hr Justisraaden saa mange Gange hilset og jeg anbefaler mig stedse med dybeste Ærbødighed høystære[de] kiære Hr Justisraadens Taknemligste og lydigste Elev

CFHøyer.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske kaptajn Wilhelm von Huth.

  2. Den danske maler J.L. Lund.

  3. J.L. Lund boede i Rom i perioden 1802-10 og blev finansieret af blandt andet Fonden ad usus publicos. Læs mere om dette i Lunds biografi.

  4. Lunds første historiemaleri: Andromache i afmagt ved synet af Hektors lig, 1803-07, gik tabt under transporten til Danmark.

    Som ven og mæcen trådte Herman Schubart til med en sum penge, der gjorde det muligt for Lund at forblive i Rom og skabe et nyt maleri, denne gang Pyrrhus og Andromache ved Hektors grav, 1807-10. Læs mere om dette i Lunds biografi.

Sidst opdateret 23.08.2013