Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 440 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gustav Stanley [+]

Afsendersted

Hørsholm

14.4.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F.F. Stanley [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Gustav Stanley meddeler nyt fra København om bl.a. Christiansborg Slot og Kunstakademiet. Han glæder sig over, at C.F.F. Stanley er nået frem til Rom.

Frihedseie den 14de April 1805. –

Beste gode Broder

Nu skal du og bekomme et langt Brev fra mig…
[…]
For det første maae jeg da sige dig at det gaar meget langsomt med Slottet, de haver endnu ikke faaet alt revet ned ud til Ridebanen som skal ned, begge Endepa[r]tierne staae urørte og som formodentlig ogsaa skal blive som de ere, untagen at der i Stæden for den Bue der nu er oven paa den bliver nu en Frontespis. – Ud til Slodspladsen er ogsaa begynt hvor de haver taget Kolonnerne ned ved Portalen og taget Sanstenene nogle Stæder af; der arbeider neppe 50 Mand om Dagen derpaa og i denne Tiid hvor de er i Færd med at sætte Stilage op ud til sidste benevnte Plad[s] er Professor Hansen reist til Altona. – Ved Domhuset er lidet eller intet giord dog er der nogle Stæder lagt Grund. –
[…]
Angaaendes Academiet kan jeg ey sige dig andet end at Bæ…. A:P: har været der og ud[d]eelt Medallier men jeg kiender ingen af dem der har faaet Premier; – han fandt alting meget kiønt og rart. – Der er og kommet en Gibs Figur til Academiet som endnu er større end den derværende Apollo og pangdan til denne, Fader siger den er meget kiøn, den er kommet fra Italien. –
[…]
Er det sandt at Torvalsen skal forferdige i Rom Figurer til Cristiansborg Slot. –
[…]
Du kan ikke troe gode Broder hvor inderlig det glæde os at faae Brev fra dig og fik vide du lykkelig var kommet til Rom, vie var alle i en dødelig Angst og ingen torde nesten tale til hinanden om dig, især var jeg meget bange da jeg læste alle de skrekkelige Revulioner der foregik i Naturen saa nær dig, nu haaber jeg det er forbi; det glæder os alle at du boer saa godt, hils Torvalsen fra mig, nu synes mig du nok kan være fornoyet med mig denne gang, Farvel gode Broder, jeg længes usigelig efter dig og skriv mig snart et par Ord til, Gud give dig Lykke og Held til alt dit Arbeide Det ønsker inderlig din bestandige Ven og Broder

GStanley

NB nu haver du 2de af mine Breve at svare paa. –

Generel kommentar

Dette brev består egentlig af to: Udover de dele, der citeres ovenfor fra Gustav Stanley, skrev også brødrenes mor, Marie Adrienne Stanley, f. Courtonne (ca. 1736-1825) et længere brev til sin søn.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º (fotokopi på Thorvaldsens Museum)
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Casa Buti · Gipsafstøbninger, andre · Kunstnermiljøet i København · Thorvaldsens bofæller i Casa Buti
Personer
Antonio Canova · C.W. Eckersberg · C.F. Hansen · Kunstakademiet, København · C.F. Stanley · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.08.2014 Print