Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2321 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

28.7.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Marie Aagaard [+]

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg.

Resumé

Brøndsted beretter, at Thorvaldsen er rejst fra Rom. Det er han glad for, fordi der var rigeligt med afskedsfester. Brøndsted har medgivet Thorvaldsen en gave og beder sin svigerinde lede Thorvaldsen til sin hustrus grav.

[...] Thorwaldsen rejste da endelig d. 14 July og jeg begynder allerede at længes efter hans Hjemkomst til Rom – dog var jeg fast glad over at det endelig blev til Alvor med Afrejsen thi de mangfoldige Afskedstoast som her gaves for Thorw. paa alle Kanter og som jeg ogsaa maatte tømme med, truede fast med at ruinere vor Ædruelighed – jeg tænker han kommer til Khvn tilligemed Prof. Historiemaler Lund, sidst i Septembr –. De gaae over München, Wien og Warschau, hvor Th. har at see Localet til en stor Statua equestris han har under Arbejde. Nyd nu denne Elskelige saa meget I kunne det, Holger og Du, medens han er hos Eder. Han medbringer Brev til Dig fra mig samt en lille Æske, der indeholder et Par Smaating til Dig og én lille ditto til Caroline – forsmaa dem ikke. De smaa Svovlmedaillons efter Basreliefs af Thorwaldson ville vist interessere Dig. Jeg har lovet Thorwaldsen at Du vil følge ham ud til min Dyrebares Grav, at han kan see Localet hvortil han strax efter sin Tilbagekomst vil gjøre mig en værdig Mindesteen. Lad ham vise Dig den skrevne Liste (Memorandum) som jeg gav ham Aftenen før hans Afrejse. Der staaer det beskrevet – forsøm ham nu ikke medens I have ham! og lad ham bringe mig Kys fra alle Glutterne. [...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Brevkultur · Gravmæler, andre · Portrætstatuer, samtidige personer · Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819 · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Selskabsliv i Italien
Personer
Frederikke Brøndsted · J.L. Lund · Józef Poniatowski · Holger Halling Aagaard
Værker
Sidst opdateret 27.06.2013 Print