Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7931 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

28.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Adam Wilhelm Moltke [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Deres Højgrevelige Excellence Hr Geheime Stats og Finants-Minister, Greve Moltke [x xxxxxx x] No 226.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Deres Excellence

Tilskr. 2 Febr
1839
har tilladt mig at maatte bringe i Deres bevaagne Erindring mit Ønske om at kunne saa meget som muligt benytte mit Ophold her til at fremme de mig betroede Arbeider til Christiansborg Slot.
Til saadanne Arbeider, hvorpaa der, under mit Tilsyn og min Veiledning, strax kunde begyndes, høre: den store Fronton paa Slottet, og Frontonen over Slotskirken, og adskillige udvendige Basrelieffer; ogsaa Frontonen over Raad- og Domhuuset vilde kunne sættes i Arbeid.
Den Bevaagenhed, hvorpaa Deres Excellence har givet mig saa mange Beviser, lader mig haabe, at De undskylder min Bøn om Deres formaaende Bistand til hiint Ønskes Opfyldelse.
Kiøbenh. d. 28 Januar 1839
Deres Excellences
allerærbødigste
Thorvaldsen
Arkivplacering
Rigsarkivet, journalnummer: I. Litr D No 226
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Jonas Collin
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 63.
Sidst opdateret 18.05.2016 Print