Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 293 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med våbenskjold med et utydeligt “T”.

3.5.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Mongseur / Mr B. Thorvaldsen / a / Rom

Resumé

Gotskalk Thorvaldsen bebrejder sin søn i stærke vendinger, at han ikke vender tilbage til København.

Se original

Kiære Søn

Omsunst haver jeg lenge vendet at se dig i dit Fedreland. Omsunst haver jeg vendet Efterrettning fra dig. Din lange Fraverelse har paadraget mange Bekymringer og din Moder en bestandig Svaghed. Lyken vender dig med aabene Arme og du forkaster koldsindig dens edle Tilbud. Du ved vel di Forandringer som er skeet i Accad: Naar der er blivet talt paa din Fordel, har Svaret veret Hvor er han. Der er adskillige har fundet deres Fornøyelse i at indbilde din Moder at du kom ei mer. Du kiender hendes Lettroenhed. Jeg har forestillet hende at det var langt fra din Caracter at vere af den vanagtige Slægt. Men lige fuld har hindes Lengsel voxet i Dage Tal. Jeg vilde ønske oss den Glæde at se dig vel so vilde Sorgen svinde bort. Den gode Ven som medbringer dette Brev vil beder kunde fortelle di[g] alle Kiøbenhavns Nyeheder. Din tro Tienere Pudelen lenges og effter din Kome. Jeg ønsker dig at leve vel men helst i Kiøbenhavn

Kiøb: d 3e Maj
1803
Jeg forbliver din
din hengivne F[ader]
G Thorvaldsen
Generel kommentar

Brevet er usædvanligt strengt i tonen sammenlignet med de øvrige kendte breve fra faderen. Han var dog ikke den eneste, der ønskede Thorvaldsen tilbage. Fra København skrev hans gode ven Jørgen West utålmodigt i brev af 11.3.1803: “…flere som alle sige men hvor Satan bliver Thorvalsen af…” Og selv året efter lød det stadig – videreformidlet af C.F.F. Stanley i brev af 10.4.1804 – at “…alle dine Venner der hiemme er Vrede paa dig, at du ej vil komme hiem”.

Arkivplacering
m1 1803, nr. 7
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 190-191.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819) · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens hunde
Personer
Primong · Karen Thorvaldsen
Sidst opdateret 11.03.2017 Print