Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2512 af 10318
Afsender Dato Modtager
Rud Bay [+]

Afsendersted

Livorno

15.1.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Schønheyder [+]

Modtagersted

København

Resumé

Rud Bay sender hilsener til Thorvaldsen via sin ven Gottlieb Schønheyder. Samtidig bemærker han, at udnævnelsen af Thorvaldsen til etatsråd snarere kaster glans på titlen end på Thorvaldsen.

– Glem endelig ikke at hilse min Ven, Thorvaldsen, den Hædersmand, og beed ham erindre mig. Du har Ret i Din Bemærkning om Etatsraadstitelen; det forekommer mig ret ligesom Skrædderen, der gav en Synaal for et Maaltid og sagde: noget for noget! – Der er mange Etatsraader i Verden, men kun een Thorvaldsen, jeg anseer det derfor snarere for en Fornedrelse at sætte ham i Klasse med alle disse Hverdagspersoner.

Generel kommentar

Af teksten citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Teksten er gengivet i sin fulde længde i Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. 146-148.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.03.2011 Print