The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2502 of 10246
Sender Date Recipient
Rud Bay [+]

Sender’s Location

Livorno

15.1.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Schønheyder [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Rud Bay sender hilsener til Thorvaldsen via sin ven Gottlieb Schønheyder. Samtidig bemærker han, at udnævnelsen af Thorvaldsen til etatsråd snarere kaster glans på titlen end på Thorvaldsen.

– Glem endelig ikke at hilse min Ven, Thorvaldsen, den Hædersmand, og beed ham erindre mig. Du har Ret i Din Bemærkning om Etatsraadstitelen; det forekommer mig ret ligesom Skrædderen, der gav en Synaal for et Maaltid og sagde: noget for noget! – Der er mange Etatsraader i Verden, men kun een Thorvaldsen, jeg anseer det derfor snarere for en Fornedrelse at sætte ham i Klasse med alle disse Hverdagspersoner.

General Comment

Af teksten citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Teksten er gengivet i sin fulde længde i Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. 146-148.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2011 Print