The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2512 of 10318
Sender Date Recipient
Rud Bay [+]

Sender’s Location

Livorno

15.1.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Schønheyder [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Rud Bay asks his friend Gottlieb Schønheyder to give his regards to Thorvaldsen. He remarks that the title of ‘Etatsråd’ recently awarded to Thorvaldsen lends lustre to the title rather than to Thorvaldsen.

– Glem endelig ikke at hilse min Ven, Thorvaldsen, den Hædersmand, og beed ham erindre mig. Du har Ret i Din Bemærkning om Etatsraadstitelen; det forekommer mig ret ligesom Skrædderen, der gav en Synaal for et Maaltid og sagde: noget for noget! – Der er mange Etatsraader i Verden, men kun een Thorvaldsen, jeg anseer det derfor snarere for en Fornedrelse at sætte ham i Klasse med alle disse Hverdagspersoner.

General Comment

Af teksten citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Teksten er gengivet i sin fulde længde i Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. 146-148.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2011 Print