15.1.1820

Afsender

Rud Bay

Afsendersted

Livorno

Modtager

Gottlieb Schønheyder

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rud Bay sender hilsener til Thorvaldsen via sin ven Gottlieb Schønheyder. Samtidig bemærker han, at udnævnelsen af Thorvaldsen til etatsråd snarere kaster glans på titlen end på Thorvaldsen.

Dokument

– Glem endelig ikke at hilse min Ven, Thorvaldsen, den Hædersmand, og beed ham erindre mig. Du har Ret i Din Bemærkning om Etatsraadstitelen;I det forekommer mig ret ligesom Skrædderen, der gav en Synaal for et Maaltid og sagde: noget for noget! – Der er mange Etatsraader i Verden, men kun een Thorvaldsen, jeg anseer det derfor snarere for en Fornedrelse at sætte ham i Klasse med alle disse Hverdagspersoner.

Generel kommentar

Af teksten citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Teksten er gengivet i sin fulde længde i Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. 146-148.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele

Personer

Kommentarer

  1. Frederik 6. udnævnte 12.11.1819 Thorvaldsen til etatsråd. Se evt. referenceartikel om Thorvaldsens udnævnelser.

Sidst opdateret 04.03.2011