Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 114 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

19.8.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Resumé

Thorvaldsen meddeler Kunstakademiet, at han ankom til Rom 8.3.1797. Han fortæller, at han ikke nåede at se alle de statuer, som franskmændene bortførte fra Vatikanet.

[Translation]

Underdanigst Pro Memoria

Jeg giver mig herved den Ære at melde det Kongelige Academie for Kunsterne: at ieg kom fra Neapel til Rom den 8 Martius hvor di alt havde begynt at enpakke statuerne, saa jeg ikke fik dem alle at see føren de kom bort. ieg er nu kent med de ypperlige Kunstverker som er til bage, og Arbejder, og saaledet at giøre mit ophold her saa nyttig som muelig
Rom d 19 August
1797
 
 
Underdanigst
B.Thorvaldsen
Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev lyder det i Kunstakademiets dagbog under 25.9.1797 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Eleven Billedhugger Thorvaldsen ere indløbet en Skrivelse, hvori han tilkiendegiver Academiet, at han ere rejst fra Neapel og ankommet til Rom den 8. Martz d. A.”

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1797, nr. 13.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 119.
Emneord
Kunstakademiet, indberetninger til · Museer og kunstsamlinger i Rom · Rejsen til Italien 1796-1797 · Revolutions- og Napoleonskrigene · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Sidst opdateret 17.07.2017 Print