The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 114 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

19.8.1797 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Abstract

Thorvaldsen meddeler Kunstakademiet, at han ankom til Rom 8.3.1797. Han fortæller, at han ikke nåede at se alle de statuer, som franskmændene bortførte fra Vatikanet.

[Translation]

Underdanigst Pro Memoria

Jeg giver mig herved den Ære at melde det Kongelige Academie for Kunsterne: at ieg kom fra Neapel til Rom den 8 Martius hvor di alt havde begynt at enpakke statuerne, saa jeg ikke fik dem alle at see føren de kom bort. ieg er nu kent med de ypperlige Kunstverker som er til bage, og Arbejder, og saaledet at giøre mit ophold her saa nyttig som muelig
Rom d 19 August
1797
 
 
Underdanigst
B.Thorvaldsen
General Comment

Om modtagelsen af dette brev lyder det i Kunstakademiets dagbog under 25.9.1797 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Eleven Billedhugger Thorvaldsen ere indløbet en Skrivelse, hvori han tilkiendegiver Academiet, at han ere rejst fra Neapel og ankommet til Rom den 8. Martz d. A.”

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1797, nr. 13.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 119.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Museums and Art Collections in Rome · Journey to Italy, 1796-1797 · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Last updated 17.07.2017 Print