No. 41 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

25.7.1796 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Det Kong. Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Resumé

Thorvaldsen beder om forskud på sit rejsestipendium.

[Translation]

Underdanigst P: M:

Da Jeg Agter at tiltræde min Reise saasnart Jeg erfarer at Italiens skiæbne er bestemt som nu Synes at Nærme sig, fordrister Jeg mig til at Ansøge Det Kong. Academie om at faa Det første Qvartal af mit Reise Stipendium forud betalt, og at Jeg saaledes indtil mine Reiseaar Ere omme Maatte Nyde denne Bevaagenhed da Jeg Ved min fliid skal stræbe at fortiene den og Alle forhenn mig Af Academiet beviste Understøttelser
Kiobenh.
d 25de Julj 1796 Det Kongl. Acedemies
  Underdanigste
  Tienere
  B: Thorvaldsen
Generel kommentar

Om denne ansøgning lyder det i Kunstakademiets dagbog 25.7.1796 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Medaillisten Thorwaldsen indkom med Ansøgning om at faa det første Qvartal af hans Reise Stipendium udbetalt forud; bevilget.”
Forskuddet blev bevilget samme dag, jf. også Thiele I, p. 50.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1796, II, nr. 36.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 49-50.
Emneord
Kunstakademiet, stipendium · Rejsen til Italien 1796-1797 · Revolutions- og Napoleonskrigene
Sidst opdateret 09.02.2016 Print