The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 41 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

25.7.1796 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Det Kong. Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Abstract

Thorvaldsen beder om forskud på sit rejsestipendium.

[Translation]

Underdanigst P: M:

Da Jeg Agter at tiltræde min Reise saasnart Jeg erfarer at Italiens skiæbne er bestemt som nu Synes at Nærme sig, fordrister Jeg mig til at Ansøge Det Kong. Academie om at faa Det første Qvartal af mit Reise Stipendium forud betalt, og at Jeg saaledes indtil mine Reiseaar Ere omme Maatte Nyde denne Bevaagenhed da Jeg Ved min fliid skal stræbe at fortiene den og Alle forhenn mig Af Academiet beviste Understøttelser
Kiobenh.
d 25de Julj 1796 Det Kongl. Acedemies
  Underdanigste
  Tienere
  B: Thorvaldsen
General Comment

Om denne ansøgning lyder det i Kunstakademiets dagbog 25.7.1796 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Medaillisten Thorwaldsen indkom med Ansøgning om at faa det første Qvartal af hans Reise Stipendium udbetalt forud; bevilget.”
Forskuddet blev bevilget samme dag, jf. også Thiele I, p. 50.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1796, II, nr. 36.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 49-50.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Journey to Italy, 1796-1797 · French Revolutionary and Napoleonic Wars
Last updated 09.02.2016 Print