Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7533 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

8.6.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Med Hensyn til det siden Passerede i Sagen, og efter hvad jeg har erfaret ved at omtale den med Medlemmer saavel af de 32 Mænd som af Magistraten, maatte jeg ansee det gavnligt, at Magistraten tilskreves fra Comiteen, og jeg har derfor opsat det Brev, som jeg tillader mig at omsende til DHrrs Underskrift. Hr. Professor Clausen havde nogle Betænkeligheder ved et Par Udtryk, og meente at en mundtlig Forhandling i Comiteen kunde være nyttig, imidlertid har han underskrevet det, forestillende om flere af Comiteen skulde fordre et Møde førend det afsendes. Efter min Anskuelse af Sagen ere Udtrykkene valgte saaledes som jeg troer at Vedkommende helst maae ønske dem; imidlertid, henstiller ogsaa jeg til mine Herrer om at ville underskrive om de ansee en mundtlig Discussion fornøden

8 June 1838
Collin

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69f
Sidst opdateret 10.05.2011 Print