Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10088 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ludvig Müller [+]

Afsendersted

København

19.12.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Thorvaldsens Museums Bestyrelse [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum.
Tilskrift: Til Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Henhold til den Skrivelse, som den ærede Bestyrelse i sin Tid har tilstillet mig angaaende Tiden, til hvilken den ønskede Museet aabnet for Publikum, tillader jeg mig at meddele, at Opstillingen i den mig overdragne Deel af Museet er saa vidt fremmet, at den i en Tid af omtrent en uge, naar Bestyrelsen ønsker det, kan blive fuldendt. Hvad der staaer tilbage anseer jeg det for hensigtsmæssigere, nu ikke at lægge sidste Haand paa, men opsætte, indtil Bestyrelsen igien lader mig sin Bestemmelse om Museets Aabning vide.

Med største Ærbødighed
L Müller.

Kbhvn d. 19 Dec. 1847.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 343
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print