Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10034 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

18.1.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Storkors etc.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Storkors etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

rigtigst at lade Brevet afgaae
med Protest og Efterskrift. 19 Janr.
C.

Efter at jeg har meddelt Conferentsraadens Tilføining til Brevet til de øvrige Executorer samt Etat: Blechingberg have de fundet nødvendigt at give samme følgende Efterskrift:

“Da vor MedExecutor, ved at afgive sin Protest, ikke har udviklet sine Grunde og navnligen ikke har oplyst de i Slutningen omtalte Forhold og Forhandlinger, saa vi os ikke istand til at gaae dem imøde, men udbede os dem, forsaavidt det i Sagens Interesse maatte være fornødent, meddelte af DEx., naar de for Dem blive fremstillede.”

Dette tillader jeg mig, forinden jeg besørger Brevet renskrevet, herved at meddele, navnligen med Hensyn til at Conferentsraaden muligen kunde finde det rigtigere, at Protesten og dermed denne Efterskrift bortfaldt, eller at Deres Grunde allerede nu meddeltes os.

d. 18 Janr. 1847. forbindtligst
Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306g
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print