The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10032 of 10244
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

18.1.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Storkors etc.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Storkors etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

rigtigst at lade Brevet afgaae
med Protest og Efterskrift. 19 Janr.
C.

Efter at jeg har meddelt Conferentsraadens Tilføining til Brevet til de øvrige Executorer samt Etat: Blechingberg have de fundet nødvendigt at give samme følgende Efterskrift:

“Da vor MedExecutor, ved at afgive sin Protest, ikke har udviklet sine Grunde og navnligen ikke har oplyst de i Slutningen omtalte Forhold og Forhandlinger, saa vi os ikke istand til at gaae dem imøde, men udbede os dem, forsaavidt det i Sagens Interesse maatte være fornødent, meddelte af DEx., naar de for Dem blive fremstillede.”

Dette tillader jeg mig, forinden jeg besørger Brevet renskrevet, herved at meddele, navnligen med Hensyn til at Conferentsraaden muligen kunde finde det rigtigere, at Protesten og dermed denne Efterskrift bortfaldt, eller at Deres Grunde allerede nu meddeltes os.

d. 18 Janr. 1847. forbindtligst
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306g
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.06.2011 Print