Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10031 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

8.1.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin, Storkors etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter at Justitsraad Thiele havde oplyst at Thorvaldsen for Modellen til Copernikus ikke, som i Mødet blev forudsat havde faaet 16000d, men kun 8000d, ere de øvrige Executores samt Etatsraad Blechingberg blevne enige om medfølgende Concept til et Brev til Finantsministeren. Det vilde naturligviis være os alle meget kiært, om Conferentsraaden, efter Deres Overbeviisning om Sagen, kunde tiltræde dette meget modificerede Andragende.

d. 8 Janr. 1847. forbindtligst
Schouw


[Jonas Collin har noteret følgende:]
MedExecutor [Cfr] Coll. maa her gentage den af ham til Protocollen afgivne Erklæring, da denne Sag, fra Communens Side, bragtes paa Bane i Mødet den 10 Dec. f. A., nemlig, at han ikke kan deltage i dette Andragende. Tildels med Hensyn til hans Stilling som F. D. fordi han ikke finder at der- Statskassen ligesaa har Forpligtelse til at betale hine Summer som Anledning til i denne Retning at giøre noget Offer, men [formentlig] med Hensyn med det til hans Kendskab han har til alle her de paagældende Forhold, som [her] [xxxxxxx] sig fortrinsvis at være i Besiddelse af alle med Hensyn til de Forhandlinger som man med [ingen] [anden] har [havt] med Th fra 1833 af og indtil dennes Død ang. alt hvad der i nogen Maade vedkom Museet.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306d
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print