Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10012 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

12.10.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til DHrr executores.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Dag lod Baronesse Stampe mig spørge: om hun nu kunde faae Portraitstatuen af Thorvaldsen (som er i Museets Besiddelse) da hun vilde anbringe den i sine Værelser her i Byen? Museet kunde, naar forlangtes, lade tage en Afstøbning af Formen, som forefindes paa Nysø.

d 12 [Ocb]. 1846.
Collin

vidi Schouw
Justitsraad Thiele bortreist.

Jeg kjender ikke Udfaldet af den paagjældende Forhandling, og maa saaledes overlade Spørgsmaalets Besvarelse til mine Hrr. Med-Executorer.

H. N. Clausen.

Jeg husker rigtignok ikke [xxx] hvad den endelige Bestemmelse i denne Sag blev, men jeg mener, naar vi kan faae en Afstøbning fra Nysø, kunde vi gjerne lade hende faa omtalte Afstøbning.

Bissen

verte

De Papirer, som hos mig beroe om denne Sag, vedlægges. Deri har jeg sagt min Mening om den.
d 15 Oct 1846

Collin

Uagtet Concepten mangler til Skrivelsen til Fru S., hvori den egentlige Afgjørelse af Sagen er bleven givet, saa mener jeg dog, af de øvrige Papirers Indhold, at kunne slutte, at den fremsatte Begjæring ikke bør nægtes.

H. N. Clausen.

Da DHrr Professorer Clausen og Bissen var enige med Undertegnede i, at meerbemeldte, paa Charlottenborg staaende, Portraitstatue burde udleveres til Frue Baronesse Stampe, som hendes Eiendom, og man fra hende mundtlig var underrettet om, at den nu kunde modtages i Baron Stampes Bopæl i Amaliegaden Nr 136, blev den i Dag henbragt der og ubeskadiget opsat. Onsdag d. 11 Nov 1846

Collin

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303r
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print