Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9930 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw 27.10.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. Hr Conferentsraad Collin St. af Dbg.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

ST Hr Conferentsraad Collin

Jeg har undladt at underskrive Brevet til Provst Nielsen deels af den i min tidligere Billet omtalte Grund, deels fordi jeg har nogen Tvivl om dette Brev svarer til det tidligere Passerede; jeg troer nemlig ikke at det er til Holbek men til Thorv. Attelier i Rom (ligesom Conradin) at Udførelsen er overdraget, og dernæst antager jeg at Basreliefet er omtalt i Bravos Beretninger og Executorene synes altsaa ikke at kunne være uvidende om Sagen.

Concepten til Brevet til Rentekamret udbedes da det nok maae ansees som henhørende til min Protocol. De to andre Sager høre til Boet.

d. 27 Novb 1845. Deres
Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303h
Sidst opdateret 07.06.2011 Print