Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9929 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

25.10.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for / det Thorvaldsenske Musæum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske / Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved Den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 25de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammerassessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af Dens Medlem, Silke- og Klædekræmmer J: H: Lund, 10,000 Rbd Sedler, i videre Afdrag paa den Sum, der, i Medfør af allerhøieste Resolution af 13de November 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgifterne ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum; det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue dem 25de October 1845.

Kierulff

Bentley Skibsted Riis-Lowson
Dahl Driefer Hansen C. N. David

/[Holmer]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 97
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print