The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9930 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw 27.10.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: S.T. Hr Conferentsraad Collin St. af Dbg.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

ST Hr Conferentsraad Collin

Jeg har undladt at underskrive Brevet til Provst Nielsen deels af den i min tidligere Billet omtalte Grund, deels fordi jeg har nogen Tvivl om dette Brev svarer til det tidligere Passerede; jeg troer nemlig ikke at det er til Holbek men til Thorv. Attelier i Rom (ligesom Conradin) at Udførelsen er overdraget, og dernæst antager jeg at Basreliefet er omtalt i Bravos Beretninger og Executorene synes altsaa ikke at kunne være uvidende om Sagen.

Concepten til Brevet til Rentekamret udbedes da det nok maae ansees som henhørende til min Protocol. De to andre Sager høre til Boet.

d. 27 Novb 1845. Deres
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303h
Last updated 07.06.2011 Print