Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9483 af 10287
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

Antagelig 1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse. Brevet er udateret.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da der ved Pladsen foran Museet ikke allene børtages [sic] hensyn til Museet, men ogsaa til Ridehuset, som udgjør den ene side saa følger deraf at grøntplænen [sic] maa ligge frit for Samme, saavel som for Museet, for at gjøre den saa stor som mulig, er den ansat saa lang som ride huset og saa bred som Muset [sic]. Den iregulaire Græsplads som faar ved boldværket Skjev retning vil være mere harmonisk og behageligere for Øiet en [sic] den regelmæsige beed, der baade ville blive for lile [sic] ubetydelig og afgive lutter uharmoniske linier med Gaderne, den første Form vilde desuden kunne deles ved ett [sic] Gang paa tværs lige for Ride huus Porten og en paa langs der førte fra broen til Muset [sic] – og der hvor disse tvende Gange mødes anbringe et passende Skulpturarbeide
Hvad enten den plads fra broen til Muset [sic] og fra Vand til Ridehu[set] bliver Slottets eller Museets Eiendom burde der aldrig hensettes andet end hvad der var til sames Forskjønelse og alt andet upassende brug af Samme være forhindret, det vil sige at den ikke skal betragtes som en Materialgaard til Slotte men som en faargaard for Muset [sic]

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 221c
Sidst opdateret 13.07.2011 Print