No. 9515 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

Antagelig København

Antagelig 1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Christian Dalgas [+]

Modtagersted

Antagelig Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kongen af Würtembergs Fordringer ere vist neppe grundede, thi selv om han skulde engang have yttret noget Ord om saadan Gave (som han dog selv modsagde naar man talte derom) saa er den tilbagekaldt ved hans Testament :) Codicil; og Ex: ere ikke bemyndigede til at afstaae noget ligesom det jo vilde være uforsvarligt at berøve Museet hans Modeller, der ere de egentlige Originaler – især da Th: selv saa lidt arbeidede i Marmor. –
Det vil vel rimeligviis blive nødvendigt at de hos Thorv: bestilte Arbeider blive fuldførte der forudsees at Bestillerne ere tilfredse dermed. – ville d vel lade os vide hvad d og andre Sagkyndige mene herom. -

Vi have nu faaet Kolbs Document og omtalt samme i hoslagte Brev. Vi have al Grund til at modsætte os Opfyldelsen af Ths formentlige Gave. Da Th: sidst var i Stuttgard forbausedes han over den store Mængde Afstøbninger af hans Arbeider, de der havde faaet, og det var en af de Ting, hvorover han var vred paa Bissen, at han paastod at denne afgivet mere end han burde; altsaa var det vist ikke hans Hensigt at give mere. Dette kan med Vidner bevises.
Eftergivenhed i denne Sag vilde være uforsvarlig, saameget mere som man derved vilde fremkalde flere Reclamationer fEx fra Kongen af Bayern og flere, som beraabe sig paa mundtlige Løfter af Thorvaldsen. En anden Sag er om man kunde lade Kolb faae nogle Gibsafstøbninger (ikke Modeller) og de Former, der ere tilstede imod fEx at faae en Gibsafstøbning af Schillers Statue, altsaa iværksætte et for begge Parter forelagtigt Bytte.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 201
Sidst opdateret 14.07.2011 Print