Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8902 af 10246
Afsender Dato Modtager
Adam Wilhelm Moltke [+]

Afsendersted

København

1.10.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Comitteen for Opførelsen og Indret / ningen af Thorvaldsens Museum.
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Under 19 februar 1820 udstedte Undertegnede en Indbydelse til Bidrag til Anskaffelsen af tvende Basreliefer af Thorvaldsen, hvilke skulle udføres i Marmor til Frue Kirke.

Det i bemeldte Øiemed indkomne Beløb har Conferentsraad Thorvaldsen ifølge Skrivelse til undertegnede Grev Moltke af 26 Februar 1839 /: af hvilken Skrivelse hoslagt findes en bekræftet Gjenpart :/ overdraget til at fremme Opførelsen og Indretningen af det Museum, som skal opbevare de af ham til Staden Kjøbenhavn skjenkede Kunstsager.

De indkomne Bidrag udgjøre i alt Spcd 1.380, nemlig.

Afg. Geheime-Stats-Minister Rosenkrantz
Geheime- Stats- Minister Grev O: Moltke
Geheime- Conferentsraad, grev C: E: Moltke
Afg. Geheime- Stats- Minister Kaas
Afg. Justitsraad Klingberg
Afg. Conferentsraad Erichsen
Afg. Planter Ch[?] Mac Evoy
Kmrd: Drewsen
Undertegnede Finantsminister Moltke
  –   –   –   –   Conferentsraad Holten
Spcs 100
50
50
100
50
200
100
30
500
200
Specs 1.380.
eller Rbd: 2.760 r: S:

Nok er der subscriberet for et store Beløb; men ligesom de øvrige Bidrag I sin Tid ikke vare at erholde, saaledes vil der heller ikke I Fremtiden kunne ventes at indkomme Noget deraf.

De ovennævnte Rbd 2.760 r: Sølv saaledes vil være det hele Beløb, der vil indkomme i førnævnte Øiemed, undlade vi ikke, efter Conferentsraad Thorvaldsens forberørte Anmodning, at tilstille Committeen for Opførelsen og Indretningen af Thorvaldsenss Museum To Tusinde Syv Hundrede og Tusindstyve Rigsbankdaler rede Sølv, i vedlagt Anviisning paa Nationalbanken.

Om Modtagelsen af dette Beløb udbede vi os Underretning behageligen meddeelt.

Kjøbenhavn d: 1 October 1841

AMoltke N. A. Holten


[Med anden hånd er noteret:]
Summen indsat i Sparekassen paa Comiteens Conto. 4 Ocbr. 1841.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 186
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 21.06.2011 Print