Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8477 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

6.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Da Hr Professor Freund, som jeg i det af mig her i Staden under 5de December 1838 oprettede og af Notar Publ. paategnede Document, [:haver jeg her gjentaget og nærmere bestemt min seneste af 24deAug: 1837 og 25deJulii 1838 i Rom for Notarius udtrykte sidste Villie om hvorledes der efter min Død skal forholdes med mine Efterladenskaber:] havde, forsaavidt Skiftet efter min Død bliver at behandle her i Staden, udnævnt til Medexecutor i Forening med d Herr Conferensraad Collin og Professor, nu Justitsraad Thiele samt den af Kjøbenhavns Magistrats Midte, som ifølge mit, i den [xxx] af ovenmeldte under 5deDecbr: 1838 oprettede Document yttrede, Ønske, maatte blive auctoriseret til i Forening med de af mig valgte Executorer til at besørge det Fornødne, under ved Døden er afgaaet; saa udnævner jeg herved dHer Professor Theologiæ Clausen og Professor i Botanik Schouw til, i afgne Professor Freunds Sted, i Forening de andre tre Herrer som Fuldbyrdelsen af min sidste Villie her i Staden overdrages, som Med: Executorer overholde og fuldbyrde min i oftnævnte Document af 5 Dcbr: 1838 her kjendte sidste Villie, hvorhos det forstaaer sig selv at i Tilfælde af ulige Meninger iblandt bemeldte haves, skeer Afgjørelser efter Pluralitet af Stemmer.

Kiobenhavn d. 6 Aug 1840

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 162
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist NN
Personer
Hermann Ernst Freund
Sidst opdateret 18.05.2016 Print