Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8403 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

15.4.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet for dag og måneds vedkommende. Året kan sluttes ud fra sammenhængen med koncepterne af april 1840 og 18.4.1840.

H.N. Clausen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til denne notits er under udarbejdelse.

Se original

Hr Professor Clausen.

Da Reenskriften dog maa omskrives, fordi Afskriveren har paa sidste Side ladet staae nogle Ord, der skulde udgaae, saa ønskede jeg, at Hr Profess. vilde behage endnu engang at giennemløbe Brevet, for at see om ikke Deres og Pr[ofessor] Thieles Bemerkninger rigtig er benyttede.

Da Thorv skriftlig har givet den Erklæring, som Pr. Thiele (Concept S 3 nederst) troede var kun en mundtlig henkastet Yttring, har jeg ladet den af ham omtalte Passus staae, men citeret Thorv.s Skrivelse.

  Ærbødigst
15 Apr Collin


Jeg finder aldeles Intet at bemærke. Ærbødigst HN Clausen

Generel kommentar

Kommentaren er knyttet til udkastet af april 1840 og den efterfølgende renskrift af 18.4.1840.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 156b
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 07.01.2013 Print