The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8403 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

15.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet for dag og måneds vedkommende. Året kan sluttes ud fra sammenhængen med koncepterne af april 1840 og 18.4.1840.

H.N. Clausen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til denne notits er under udarbejdelse.

See Original

Hr Professor Clausen.

Da Reenskriften dog maa omskrives, fordi Afskriveren har paa sidste Side ladet staae nogle Ord, der skulde udgaae, saa ønskede jeg, at Hr Profess. vilde behage endnu engang at giennemløbe Brevet, for at see om ikke Deres og Pr[ofessor] Thieles Bemerkninger rigtig er benyttede.

Da Thorv skriftlig har givet den Erklæring, som Pr. Thiele (Concept S 3 nederst) troede var kun en mundtlig henkastet Yttring, har jeg ladet den af ham omtalte Passus staae, men citeret Thorv.s Skrivelse.

  Ærbødigst
15 Apr Collin


Jeg finder aldeles Intet at bemærke. Ærbødigst HN Clausen

General Comment

Kommentaren er knyttet til udkastet af april 1840 og den efterfølgende renskrift af 18.4.1840.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 156b
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 07.01.2013 Print