Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10159 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fædrelandet [+]

Afsendersted

Kjøbenhavn

8.10.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original


- Auctionen i Thorvaldsens Museum over endel af hans Værker og Efterladenskaber, der ifølge Museets Formaal af dets Bestyrelse ere udskudte, er begyndt i Formiddags. Af de fuldendte Marmorværker bleve de fleste solgte, og navnlig Reliefferne til gode Priser. Statuen “Mercur, som Argusdræber”, blev kjøbt af den spanske Minister, Hr. de Cuëto, for 2000 Rbd., og “Amor, som støttet paa Buen seer mod Himlen”, solgtes for 1250 Rbd. Kjøberen antoges at være Etatsraad Suhr, til hvem nok ogsaa Basrelieffet, “Gratierne, som lytte til Amors Sang”, kjøbtes for 1600 Rbd. Af de øvrige Relieffer i Marmor kjøbtes “Natten” af Capt. Brygger Jacobsen for 580 Rbd., “Amor, der skriver Jupiter Love” og “Pan, der lærer en Satyr at spille Fløite”, af Hr. de Cuëto; “Amor kjærtegnende Hunden” og “Amor virkende et Net til at fange Psyche” af Kmherre Scavenius; “en Bachantinde hævende en Drueclasse” af Baron Blixen-Finecke; “en ung Pige flettende en Blomsterkrands” af Consul Hage; “Amor kjærtegnende en Svane” af Dr. Poulsen til England og “3 svævende Engle” af Sir H. Wynn; Derimod blev “Ganymed, som giver Ørnen Drikke”, (Statue) 2 Relieffer og “en Camin med Amoriner og Caryatider” i Relief ikke solgte, fordi den fastsatte Pris ikke kunde opnaaes. Af de ufuldendte Arbeider indkjøbtes flere for Museets egen Regning af samme Grund. Mange af Gibsafstøbningerne gik til Paris, hvorfra en Agent er sendt hid i Anledning af Auctionen. Vi antage, at man i Formiddag kun er kommen til Ende med Thorvaldsens egne Værker i Gibs.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Fædrelandet, Nr. 234, 8.10.1849.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Fædrelandet 8.10.
Emneord
Auktioner på Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værker, priser
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 30.10.2019 Print