The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10159 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet [+]

Sender’s Location

Kjøbenhavn

8.10.1849 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original


- Auctionen i Thorvaldsens Museum over endel af hans Værker og Efterladenskaber, der ifølge Museets Formaal af dets Bestyrelse ere udskudte, er begyndt i Formiddags. Af de fuldendte Marmorværker bleve de fleste solgte, og navnlig Reliefferne til gode Priser. Statuen “Mercur, som Argusdræber”, blev kjøbt af den spanske Minister, Hr. de Cuëto, for 2000 Rbd., og “Amor, som støttet paa Buen seer mod Himlen”, solgtes for 1250 Rbd. Kjøberen antoges at være Etatsraad Suhr, til hvem nok ogsaa Basrelieffet, “Gratierne, som lytte til Amors Sang”, kjøbtes for 1600 Rbd. Af de øvrige Relieffer i Marmor kjøbtes “Natten” af Capt. Brygger Jacobsen for 580 Rbd., “Amor, der skriver Jupiter Love” og “Pan, der lærer en Satyr at spille Fløite”, af Hr. de Cuëto; “Amor kjærtegnende Hunden” og “Amor virkende et Net til at fange Psyche” af Kmherre Scavenius; “en Bachantinde hævende en Drueclasse” af Baron Blixen-Finecke; “en ung Pige flettende en Blomsterkrands” af Consul Hage; “Amor kjærtegnende en Svane” af Dr. Poulsen til England og “3 svævende Engle” af Sir H. Wynn; Derimod blev “Ganymed, som giver Ørnen Drikke”, (Statue) 2 Relieffer og “en Camin med Amoriner og Caryatider” i Relief ikke solgte, fordi den fastsatte Pris ikke kunde opnaaes. Af de ufuldendte Arbeider indkjøbtes flere for Museets egen Regning af samme Grund. Mange af Gibsafstøbningerne gik til Paris, hvorfra en Agent er sendt hid i Anledning af Auctionen. Vi antage, at man i Formiddag kun er kommen til Ende med Thorvaldsens egne Værker i Gibs.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Fædrelandet, Nr. 234, 8.10.1849.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Fædrelandet 8.10.
Subjects
Auctions at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 30.10.2019 Print