8.10.1849

Sender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Sender’s Location

Kjøbenhavn

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document


- Auctionen i Thorvaldsens Museum over endel af hans Værker og Efterladenskaber, der ifølge Museets Formaal af dets Bestyrelse ere udskudte, er begyndt i Formiddags. Af de fuldendte Marmorværker bleve de fleste solgte, og navnlig Reliefferne til gode Priser. Statuen “Mercur, som Argusdræber”, blev kjøbt af den spanske Minister, Hr. de CuëtoI, for 2000 Rbd., og “Amor, som støttet paa Buen seer mod Himlen”, solgtes for 1250 Rbd. Kjøberen antoges at være Etatsraad Suhr, til hvem nok ogsaa Basrelieffet, “Gratierne, som lytte til Amors Sang”, kjøbtes for 1600 Rbd. Af de øvrige Relieffer i Marmor kjøbtes “Natten” af Capt. Brygger Jacobsen for 580 Rbd., “Amor, der skriver Jupiter Love” og “Pan, der lærer en Satyr at spille Fløite”, af Hr. de Cuëto; “Amor kjærtegnende Hunden” og “Amor virkende et Net til at fange Psyche” af Kmherre Scavenius; “en Bachantinde hævende en Drueclasse” af Baron Blixen-FineckeII; “en ung Pige flettende en Blomsterkrands” af Consul Hage; “Amor kjærtegnende en Svane” af Dr. Poulsen til England og “3 svævende Engle” af Sir H. Wynn; Derimod blev “Ganymed, som giver Ørnen Drikke”, (Statue) 2 Relieffer og “en Camin med Amoriner og Caryatider” i Relief ikke solgte, fordi den fastsatte Pris ikke kunde opnaaes. Af de ufuldendte Arbeider indkjøbtes flere for Museets egen Regning af samme Grund. Mange af Gibsafstøbningerne gik til Paris, hvorfra en Agent er sendt hid i Anledning af Auctionen. Vi antage, at man i Formiddag kun er kommen til Ende med Thorvaldsens egne Værker i Gibs.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Fædrelandet, Nr. 234, 8.10.1849.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Fædrelandet 8.10.

Subjects

Persons

Works

A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5
A602 Gratierne lytter til Amors sang, 1821, inv.nr. A602
A392 Amor skriver Jupiters love, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A392
A398 Amor og en hund, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A398
A36 Amor med buen, Antagelig 1819, inv.nr. A36
A353 Pan og en satyr, Antagelig tidligst juni 1831 - Senest august 1831, inv.nr. A353
A45 Ganymedes med Jupiters ørn, januar 1817 - juni 1817, inv.nr. A45
A591 Svævende engle, 1833, inv.nr. A591
A399 Amor og en sommerfugl, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A399
A355 Bacchantinde og en satyr, Tidligst juni 1833 - Senest august 1833, inv.nr. A355
A45 Ganymedes med Jupiters ørn, januar 1817 - juni 1817, inv.nr. A45
A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5
A591 Svævende engle, 1833, inv.nr. A591
A602 Gratierne lytter til Amors sang, 1821, inv.nr. A602
A392 Amor skriver Jupiters love, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A392
A398 Amor og en hund, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A398
A36 Amor med buen, Antagelig 1819, inv.nr. A36
A353 Pan og en satyr, Antagelig tidligst juni 1831 - Senest august 1831, inv.nr. A353
A399 Amor og en sommerfugl, Tidligst juli 1831 - Senest september 1831, inv.nr. A399
A355 Bacchantinde og en satyr, Tidligst juni 1833 - Senest august 1833, inv.nr. A355

Commentaries

  1. Dvs. Leopoldo Augusto de Cueto López de Ortega (1815-1901).

  2. Dvs. Carl Frederik Axel Bror baron von Blixen Finecke (1822-1873).

Last updated 30.10.2019