Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10065 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 17.10.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsens Grav.

(Med Prospect.)

Midt i den smukke aabne Gaard, der omsluttes af de fire Fløie af den Pragtbygning, hvori Thorvaldsens mangfoldige Værker og kunstneriske Eiendele inden føie Tid ville findes opstillede og hensatte, Alt paa sin bestemte Plads, og saa at sige ved Foden af den ligesaa simple som majestætiske Christus-Sal, hvorfra Frelseren, omgiven af sine Apostler, kaster Øiet ud over Gaarden og den hele Bygning, ønskede den store Kunstner, at hans jordiske Levninger maatte finde deres Hvilested.

Overensstemmende med dette Ønske har man og der gravet den Grav, hvori hans Kiste vil vorde nedsat, saasnart Museet har naaet sin Fuldendelse. Graven er paa Bunden belagt med sort Mosaikarbeide, hvori er anbragt et Kors med Thorvaldsens Dødsaar 1844. Siderne af Graven ere blaae, og decorerede paa Endefladerne med hvide Lilier, paa Sidefladerne med Roser. Oven over Graven vil der blive lagt trende flade Stene, decorerede forneden paa samme Maade, og den hele Grav omgiven med en poleret Granit-Garniture, hvori Navnet Albert Thorvaldsen vil blive indhugget, og indenfor hvilken Pladsen vil blive opfyldt med Jord. Det hele indre Arbeide i Graven er udført paa samme Maade og i Overensstemmelse med Bygningens Sidefacader, der omgive Gaarden og Graven, der saaledes i al sin Simpelhed nødvendigt vil komme til at gjøre et mægtigt Indtryk paa den, der, efter først at have vandret om i Museets Sale, her standser, for at vie Skaberen af alle hine store Værker sin sidste Tanke inden han forlader dette Tempel for Thorvaldsen og hans Kunst.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Magasin for Natur- og Menneskekundskab. Nr. 7.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1847, Magasin for Natur- og Menneskekundskab 17.11.
Emneord
Alberto eller Bertel? · Thorvaldsens død
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 22.01.2015 Print