Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10066 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

19.10.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men af Bruun og Fenger, op. cit.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Hr. Etatsraad!
Efter Deres Forlangende sendes Dem de 2000 Rdl. ikke uden Smerte ved at see, hvorledes Penge bortødsles til at afhugge den allerede tørre Puds og paasætte en anden, som atter behøver et Par Aar for at blive tør, til at ødelægge Piedestaler, sætte op og rive ned, til at mure runde Piedestaler af firkantede Sten i Stedet for af runde (der kunde faaes) o. dsl. Dersom De hertil vil sige, at det er for sildigt nu at sige dette, saa svarer jeg: vilde det have hjulpet det allermindste, om jeg havde sagt det før?
Deres Collin.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 335
Andre referencer

  • Chr. Bruun og L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 122.

Sidst opdateret 28.11.2011 Print