The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10066 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

19.10.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men af Bruun og Fenger, op. cit.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Hr. Etatsraad!
Efter Deres Forlangende sendes Dem de 2000 Rdl. ikke uden Smerte ved at see, hvorledes Penge bortødsles til at afhugge den allerede tørre Puds og paasætte en anden, som atter behøver et Par Aar for at blive tør, til at ødelægge Piedestaler, sætte op og rive ned, til at mure runde Piedestaler af firkantede Sten i Stedet for af runde (der kunde faaes) o. dsl. Dersom De hertil vil sige, at det er for sildigt nu at sige dette, saa svarer jeg: vilde det have hjulpet det allermindste, om jeg havde sagt det før?
Deres Collin.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 335
Other references

  • Chr. Bruun og L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 122.

Last updated 28.11.2011 Print