19.10.1847

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

J.F. Schouw

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men af Bruun og Fenger, op. cit.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr. Etatsraad!
Efter Deres Forlangende sendes Dem de 2000 Rdl. ikke uden Smerte ved at see, hvorledes Penge bortødsles til at afhugge den allerede tørre Puds og paasætte en anden, som atter behøver et Par Aar for at blive tør, til at ødelægge Piedestaler, sætte op og rive ned, til at mure runde Piedestaler af firkantede Sten i Stedet for af runde (der kunde faaes) o. dsl. Dersom De hertil vil sige, at det er for sildigt nu at sige dette, saa svarer jeg: vilde det have hjulpet det allermindste, om jeg havde sagt det før?
Deres Collin.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 335

Other references

Last updated 28.11.2011