Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9963 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 30.1.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

(…)

Thorvaldsens Museum. Cancelliet har approberet, at der forskudsviis af Stadens Midler udbetales endnu en Sum af 6000 Rbd. for at fremme Arbeidet ved Thorvaldsens Museum, dog at den af Communalbestyrelsen foreslaaede nærmere Bestemmelse i Henseende saavel til Anvendelsen af denne Sum som til de paagjældende Arbeiders Fuldførelse nøie paasees.
 

(…)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 30.1.1846.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Flyveposten 30.1.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 22.12.2015 Print