Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9962 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw 22.1.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

S.T.
Hr. Conferentsraad Collin.

St. af Dbg.

Da Thiele nu har tilbudt Underskrift og der saaledes er tre Underskrifter – og da jeg ikke har underskrevet noget af de foregaaende Breve til Frue Stampe – saa haaber jeg at CfR. vil fritage mig fra at give min. Hvis jeg gav den, vilde det desuden see ud som om jeg misbilligede de tidligere Breve til hende, hvilket ikke er Tilfældet uden med et af dem.

I den 8de Linie skulde vist staae tilbudte for tilladte, hvilket sidste Ord ikke giver den rigtige Mening. Det er en liden Incorrecthed “at den Form som skal beroe i Rom” skal blive sendt til Livorno; men det er en Ubetydelighed som vel ikke bør foranledige Omskrivelse.

d 22 Janr Deres
1846 Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303k
Sidst opdateret 07.06.2011 Print