Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10014 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dannevirke 28.10.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

(Flpst.) Thorvaldsens Museum gaaer nu med raske Skridt sin Fuldendelse imøde, og der er ingen Tvivl om, at det jo vil være færdigt til næste Sommer. Dekorationen i det Indre er næsten heelt færdig paa Vestibulen nær, som man i denne Tid er ifærd med, og man har allerede begyndt at opsætte flere af Arbeiderne, f. Ex. Apostlerne i den herlige Christussal, og Herkules, der er op[st]illet i den venstre Opgang. Dekorationerne i de forskjellige Kamre og paa Gangenes Lofter ere alle overordentlig smukke og vidne om, at Kunstnerne have arbeidet med inderlig Interesse for det herlige Værk, Navnlig ere flere Kamre, dekorerede i pompeijansk Stiil med Arabesker og Forziringer, henrivende smukke. Ydersiden ud til Slottet bliver i denne Tid dekoreret i de mørke Felter med Freskomalerier i Cement, der i en ædel Stiil forestiller Indbringelsen af Thorvaldsens Arbeiter i Museet. Af disse Malerier er det Meste fuldendt, og den anden Yderside ud mod Kanalen vil da blive udsmykket med Malerier i, samme Maneer, forestillende Thorvaldsens Ankomst til Kjøbenhavn og Fakkeltoget, der bragtes til hans Ære. Den hele Bygning, vil ikke alene blive et værdigt Mindesmærke for Mesteren, men ogsaa en Prydelse, hvoraf ikke alene Kjøbenhavn, men ogsaa hele Danmark kan være stolt.

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dannevirke 28.10.1846.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Dannevirke 28.10.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 14.03.2016 Print