Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9920 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jens Blichfeldt [+]

Afsendersted

Skanderborg

8.8.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 6.8.1845.

Omnes
Resumé

Der indbydes til auktion efter indvielsesfesten af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, hvor materialer fra festen kan indkøbes.

Se original

Løverdagen den 16de dennes, Kl. 10 Formiddag, bliver efter vedkommendes Begjæring afholdt Auction over circa 100 Tylter Bræder, 40 Alen Callico, samt endeel Tømmer og Lægter m. m.

Conditionerne kundgjøres ved Auctionen, som holdes ved denne Byes Kirke.

Lysthavende indbydes.

Skanderborg, d. 6te August 1845. Blichfeldt.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende indvielsen af Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 8.8.1845.

Det store antal materialer tilovers tyder på, at festens omfang 31.7.1845 har været ganske betydeligt.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 8.8.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, indvielse af
Sidst opdateret 19.11.2018 Print