Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9921 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Afsendersted

Aarhus

11.8.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Forfatteren kritiserer biskop Brammers tale ved indvielsen af Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

Se original

Litteratur. Biskoppen over Aarhus Stift, Dr. theol. Brammer, har nu i trykken udgivet sin “Tale ved Afsløringen og Indvielsen af Kong Frederik den Sjettes Mindestøtte paa Skanderborg Slotsbakke den 31te Juli 1845”. – “Det er en Tale (hedder det i “Kjøbenhavns-posten”) saaledes som man kunde vente den i en saadan Anledning af en geistlig Mand. Det er en ligesaa resignerende Politik som resignerende Christendom, vore Geistlige ere vante til at foredrage, og som ogsaa her fremtræder og taler om Folkets ufortrødne passive Hengivenhed og barnlige Trofasthed. Men at baade Christendom og Politik ogsaa have en anden, ligesaa berettiget, mere bestemt Side, og at der gives en høiere Hengivenhed og Trofasthed end den, der gaaer i ufravigelig Ledebaand, det erkjende de ikke, eller ville de ikke erkjende.”

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende indvielsen af Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 11.8.1845.

Kritikken af talen var måske i første omgang teologisk, men rettede sig også mod det politiske system, når der tales om “Folkets ufortrødne passive Hengivenhed og barnlige Trofasthed” altså overfor både gejstlighed og kongemagt. Denne camouflerede systemkritik var typisk for perioden, og forfatteren stod i øvrigt heller ikke frem ved navn.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 11.8.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, indvielse af
Sidst opdateret 19.11.2018 Print