The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9920 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Blichfeldt [+]

Sender’s Location

Skanderborg

8.8.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 6.8.1845.

Omnes
Abstract

An auction is announced after the inauguration of the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle, where effects from the celebration may be bought.

See Original

Løverdagen den 16de dennes, Kl. 10 Formiddag, bliver efter vedkommendes Begjæring afholdt Auction over circa 100 Tylter Bræder, 40 Alen Callico, samt endeel Tømmer og Lægter m. m.

Conditionerne kundgjøres ved Auctionen, som holdes ved denne Byes Kirke.

Lysthavende indbydes.

Skanderborg, d. 6te August 1845. Blichfeldt.

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende indvielsen af Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 8.8.1845.

Det store antal materialer tilovers tyder på, at festens omfang 31.7.1845 har været ganske betydeligt.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 8.8.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark, inauguration of
Last updated 19.11.2018 Print