Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8668 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Corsaren 5.1.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Thorvaldsens Musæum. (Parabel i Anledning af Capitain Sibberns Skrift.) Der var engang en Mand, der deelte sin Formue imellem sine ti Børn, paa den Betingelse, at de afvexlende skulde have ham i Huset og føde ham paa hans gamle Dage. Men, da Børnene havde faaet Pengene, var den gamle Fader dem til Hinder, hvor han gik og stod. “Han stod i Veien for Tre og spiste for Fire.” Da græmmede den Gamle sig tildøde, og paa sin Dødsseng sagde han: “Een Fader kan føde ti Børn; men ti Børn kunne ikke føde een Fader.‒ Lykkelige Thorvaldsen! at Du ikke ogsaa gav Dig i Kost hos Din Fødeby!

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Corsaren, No. 14. Andet Oplag. 2det Qvartal.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Corsaren 5.2.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 09.04.2015 Print