Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8168 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad September 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

‒ Det Nyeste fra Thorvaldsens Haand er foruden den alt fuldførte Büste af Holberg, en Model til et Basrelief, der i disse Dage er blevet tilendebragt og som skal anbringes under Portalen til Frue Kirke. Mesteren beskjeftiger sig desuden med Modellen til sit egen Portræt-Statue, hvilken er bestemt for hans Museum. Om dettes Indretning hører man endnu intet Nærmere; dog lader det til, efter de alt paabegyndte Forberedelser at dømme, at den ydre Forbindelse imellem denne Bygning og Slottet ganske vil ophøre, saa at Museet vil komme til at danne et for sig selv bestaaende Hele, der fra alle Sider vil være tilgjængeligt for Beskuelsen.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns Morgenblad.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavns Morgenblad 1(?).9.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 08.05.2015 Print