Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7680 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Afsendersted

København

2.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn.

Ved at omtale den Masse af Hædersbevisninger og Ordenstegn, Jordens Store tildele Thorvaldsen, bemærker et tydsk Skrivt Følgende:

Det vilde være vanskeligt at afgjøre, om Monarkerne mene ved dette Middel at hædre Kunstneren, eller deres egne Ordener; det kunde maaskee hænde sig, at disse glimrende Stjerner (som den beskedne Kunstner kun bærer ved store Høitideligheder), fordunklede af den store Mesters straalende Genius, befinde sig paa hans Bryst paa et lige saa lidet passende Sted, som Helligaands-Ordenen om Musernes Hals, eller Dannebrogens Storkors paa Apollos Bryst.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 4de Aarg. Nr. 77.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Den Frisindede 2.10.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.04.2015 Print