The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7680 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Sender’s Location

København

2.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Kiøbenhavn.

Ved at omtale den Masse af Hædersbevisninger og Ordenstegn, Jordens Store tildele Thorvaldsen, bemærker et tydsk Skrivt Følgende:

Det vilde være vanskeligt at afgjøre, om Monarkerne mene ved dette Middel at hædre Kunstneren, eller deres egne Ordener; det kunde maaskee hænde sig, at disse glimrende Stjerner (som den beskedne Kunstner kun bærer ved store Høitideligheder), fordunklede af den store Mesters straalende Genius, befinde sig paa hans Bryst paa et lige saa lidet passende Sted, som Helligaands-Ordenen om Musernes Hals, eller Dannebrogens Storkors paa Apollos Bryst.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 4de Aarg. Nr. 77.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Den Frisindede 2.10.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.04.2015 Print