Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7257 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.N. Clausen
Jonas Collin
Hermann Ernst Freund
Heinrich Gamst
Joseph Hambro
N.L. Høyen
Carl Moltke
NN
Friederich Ernst von Prangen
Hans Puggaard
Heinrich Reventlow-Criminil
Peder Brønnum Scavenius
J.F. Schouw
Just Mathias Thiele
P.M. Tuxen
[+]

Afsendersted

København

17.6.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Undertegnede, som i Begyndelsen af indeværende Aar aabnede en Subscription paa Bidrag til Oprettelsen af et Museum for de Kunstværker, Thorvaldsen har skienket sit Fædreneland, have opfordret de Deeltagende til at møde i en Generalforsamling d. 21. Dennes for at vælge de Mænd, der, i Forening med Thorvaldsen, skulle, paa samtlige Bidragendes Vegne, forestaae de indkomne Summers Anvendelse og afgiøre Alt hvad der i denne Sag kan komme under Overveielse.

Da disse Mænd skulle repræsentere alle Deeltagere, saa formenes, at færre end 15 ikke burde vælges.

Til Medlemmer af denne Commission antage vi, at der blandt vore Medborgere i Kiøbenhavn og dens Nærhed kan vælges Enhver, som man i denne Henseende har meest Tillid til, uanseet om den Valgte ikke allerede maatte have tegnet sig for Bidrag.

Kiøbenhavn d. 17. Juni 1837.

H.N. Clausen. Collin. Rewentlow-Criminil.
Dumreicher. H. Freund. Gamst. Hambro.
N. Høyen. C. Moltke. Von Prangen.
H. Puggaard. Rathgen. P.B. Scavenius.
Schouw. J. Thiele. P.M. Tuxen.

Generel kommentar

Denne indkaldelse til generalforsamling for Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum udkom i et trykt hæfte. Som det fremgår af indbydelsen blev generalforsamlingen afholdt 21.6.1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Subskription 17.6.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Sidst opdateret 22.08.2016 Print