Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7118 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

28.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

– I Nr. 25 af “Dansk Kunstblad” læses den tidligere i dette Blad ommeldte Plan, hvorefter en Deel danske Konstnere ved Udførelse af Arbeider, som til sin Tid skulle bortloddes, agte at bidrage til Museet for Thorvaldsens Værker. Forslaget dertil er udgaaet fra tre af vore yngre Konstnere: Malerne H. Eddelien, A. Müller og J. U. Jerndorff. Det gjelder naturligviis ikke Malere alene: “Enhver Konstner”, hedder det, “vil have lige megen Lejlighed til at yde sit Bidrag; Architekten ved en udført Tegning, Billedhuggeren ved en Voxpoussering eller en lille Figur, der kan mangfoldiggjøres ved Afstøbninger, Kobberstikkeren og Lithographen ved et Antal Exemplarer af deres tegnede eller stukne Blade.” Faa Dage efter Indbydelsens Udstedelse havde allerede 24 Konstnere tegnet sig derpaa, og man seer nu af det i Løverdags udkomne Nr. 26 af Kunstbladet, at Planen har en saa god Fremgang, at “over 60 Konstnere have tegnet sig – et glædeligt Beviis paa, hvor megen Begeistring det store National-Anliggende vækker i Konstens Rige hos os!”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 59, 1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 28.2.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Heinrich Eddelien · Just Jerndorff · Adam Müller · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.04.2015 Print